یزد

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می…

  • هزینه پروژههزینه 186 ریال
  • سطح پروژهسطح معمولی
  • مدت زمان پروژهکمتر از یک هفته
  • نوع انجامنوع انجام: از راه دور
  • بودجهبودجه: بودجه ثابت
  • مهلت پروژه1402/11/03
  • یزد
  • سطح پروژهذخیره
  • نمایش پروژه